Satın Alma

Oba Perde’nin modern perde sistemleri alanında müşterilerine uygun fiyat, yüksek kalite ve zamanında teslim stratejisini gerçekleştirmesinde satınalma bölümü önemli rol oynar.

Oba Perde Satınalma Direktörlüğünde merkezi olarak yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden direk/endirekt malzeme, hizmet ve yatırım malı satınalmaları yürütülmektedir. Hedefimiz tedarikçilerimizle ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Oba Perde Temel Satınalma Değerleri:

  • Güven
  • Dürüstlük
  • Uzun dönemli partnerlik
  • Karşılıklı yarara dayalı işbirliği
  • Sürekli iyileştirme

Satın Alma Süreci

1. Değerlendirme

Oba Perde’ye mal veya hizmet tedarikinde bulunmak isteyen firmalar satınalma bölümü tarafından teknik yeterlilik, mali altyapı, kalite sistemleri, nakliye sistemi, çevre ve iş etiği yönetimi gibi çeşitli konulardan değerlendirilirler. Tedarikçilerimizden EOKO-TEX,ISO Kalite yönetim Sistemi gibi değerlendirmeleri etkileyebilecek bazı sertifikasyonlar istenebilir.

2. Sözleşmeler

Oba Perde tedarikçileri ile çalışma güvene dayalı ve sorumluluk bilinci ile çalışma koşullarının karşılıklı tanımlanması için tedarikçileri ile “Satınalma Sözleşmeleri” imzalar. Sözleşmelerim temel amacı kalite, termin gibi konularda çalışma koşullarından uzaklaşma durumunda alınacak tedbir ve yöntemler belirlenir.

3. Sipariş ve Sevkiyat

Oba Perde satınalma sipariş süreci ERP sistemi ile yürütülür. Tedarikçiler alınan siparişlerle ilgili fiyat, termin ve teslimat şekillerini de içeren bilgi mektubunu ivedilikle Oba Perdesan satınalma direktörlüğüne iletir.

4. Kalite Yönetimi

Oba Perde‘yi seçen müşterilerin ortak özelliği kaliteli hizmet ve ürün talep etmeleridir.

Oba Perde tedarikçilerinden temin ettiği ürünleri ISO 9001-2008 çerçevesinde Giriş Kalite Kontrol , Üretim Esnasında Kontrol ve Son Kalite Kontrol gibi kalite kontrol süreçlerinden geçirerek son kullanıcı için sürdürebilir ve kaliteli ürünler sunmayı amaçlar.

Tedarikçinin kalite performansı Oba Perde Satınalma direktörlüğü tarafından sürekli izlenir ve kayıt altında tutulur. Uygun olmayan durumlarda düzenleyici veya önleyici faaliyetler uygular.

5. Malzeme Onay Süreci

Oba Perde tedarik ettiği malzemeleri doğrulamak amacıyla yeni veya mevcut tedarikçilerden numune talep edebilir.

 

 
 
painting icon

Showroom

Hoşdere Cad. No: 107 / C
Çankaya / ANKARA

cordless screw driver icon

Tel: +90 312 438 32 37
Fax: +90 312 438 32 38